5-6 klasės

 

1. Kas tai yra Konstitucija?

 

a) aukščiausioji teisė;

b) valstybės dokumentų rinkinys;

c) tikėjimo pagrindas;

d) Respublikos Prezidento nutarimai.

 

2. Kada buvo priimta šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija?

 

a) 1990 m. kovo 11 d.;

b) 1991 m. sausio 13 d.;

c) 1992 m. spalio 25 d.;

d) 2004 m. gegužės 1 d.

 

3. Kokia valstybės valdymo forma įteisinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

a) demokratinė respublika;

b) parlamentinė monarchija;

c) prezidentinė respublika;

d) absoliutinė monarchija.

 

4. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją kuria Lietuvos valstybę?

 

a) piliečiai;

b) Seimas;

c) Tauta;

d) Respublikos Prezidentas.

 

5. Kokia pagrindinė Lietuvos Respublikos Seimo funkcija?

 

a) leidžia įstatymus;

b) sprendžia vidaus politikos klausimus;

d) vadovauja Valstybės gynimo tarybai;

d) sprendžia užsienio politikos klausimus.

 

6. Seimo narys yra Tautos išrinktas atstovas. Kokia kita veikla, būdamas Seimo nariu, jis gali užsiimti ir gauti už ją darbo užmokestį?

 

a) būti verslo konsultantu;

b) užsiimti kūrybine veikla;

c) vadovauti privačiai įmonei;

d) užsiimti pedagogine veikla – skaityti paskaitas studentams.

 

7. Kokią veiklą vykdo Respublikos Prezidentas?

 

a) leidžia įstatymus;

b) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus;

c) tvarko valstybės biudžetą;

d) vadovauja Seimo pasėdžiams.

 

8. Kas skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką?

 

a) Seimas Respublikos Prezidento pritarimu;

b) rinkėjai, balsuodami rinkimuose;

c) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu;

d) ministrai slaptu balsavimu.

 

9. Koks mažiausias amžiaus cenzas suteikia galimybę dalyvauti rinkimuose į valstybės ar savivaldybės instituciją?

 

a) 16 metų;

b) 18 metų;

c) 21 metai;

d) 25 metai.

 

10. Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas. Kaip ji apibūdinama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

a) ilgaamžė, istorinė Lietuvos sostinė;

b) kunigaikščio Gedimino įkurta istorinė sostinė;

c) pirmoji Lietuvos sostinė;

d) gražiausias ir didingiausias Lietuvos miestas.

 

11. Lietuvos Taryba 1919 m. įsteigė Prezidento instituciją. Kur gyveno ir dirbo pirmieji Lietuvos Respublikos Prezidentai?

 

a) Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Vilniuje;

b) Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose;

c) istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune;

d) Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

 

12. Koks Lietuvos Respublikos herbas įteisintas Konstitucijoje?

 

a) raudonas Vytis baltame lauke;

b) baltas Vytis juodame lauke;

c) baltas Vytis raudoname lauke;

d) juodas Vytis raudoname lauke.

 

13. Lietuvos Respublikos Konstitucija piliečiams suteikia teisę rinkti valdžią. Nuo 1992 m. Respublikos Prezidentais buvo išrinkti: Algirdas Mykolas Brazauskas, Rolandas Paksas, Dalia Grybauskaitė. Kokie atkurtosios Lietuvos Respublikos Prezidentai nėra paminėti pateiktame tekste?

 

a) Jonas Žemaitis-Vytautas ir Kazys Grinius;

b) Valdas Adamkus ir Gitanas Nausėda;

c) Gitanas Nausėda ir Antanas Smetona;

d) Valdas Adamkus ir Vytautas Landsbergis.

 

14. Seimo Pirmininkas vadovauja Seimo darbui ir atstovauja jam, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytais atvejais gali laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas arba laikinai jį pavaduoti, Seimo Pirmininką renka Seimo nariai. Kas šiuo metu yra Seimo Pirmininkas?

 

a) Jurgita Šiugždinienė;

b) Gabrielius Landsbergis;

c) Viktorija Čmilytė‑Nielsen;

d) Ingrida Šimonytė.

 

15. Kokie yra demokratinės valstybės bruožai? Pažymėkite klaidingą atsakymą.

 

a) lygios piliečių teisės;

b) laisvi rinkimai;

c) privilegijos turtingiesiems;

d) įvairių klausimų sprendimas referendumu.

 

16. Kaip vadinamas Lietuvos Respublikos centrinis bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei?

 

a) SEB;

b) „Swedbank“;

c) Lietuvos bankas;

d) Valstybinis komercinis bankas.

 

17. Kokios piliečių teisės ir laisvės laikinai gali būti apribotos įvedus karo ar nepaprastąją padėtį?

 

a) žmogaus privatus gyvenimas;

b) žmogaus teisė laisvai reikšti savo įsitikinimus;

c) piliečio teisė laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą;

d) visi atsakymai teisingi.

 

18. Kokiu atveju valstybinėse ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigose mokoma tikybos?

 

a) tėvų pageidavimu;

b) privaloma visiems;

c) vykdant mokyklos ugdymo programą;

d) mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

19. Kokias pareigas visuomenei nurodo Lietuvos Respublikos Konstitucija? Pažymėkite neteisingą atsakymą.

 

a) tėvai turi auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais;

b) tėvai privalo išlaikyti vaikus iki tol, kol jie įgyja specialybę;

c) vaikai privalo gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą;

d) vaikai privalo mokytis iki 16 metų.

 

20. Išvardykite, kokios asmens teisės, laisvės ir pareigos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Pateikite po du teiginius.

Teisės –

Laisvės –

Pareigos ‒