5-6 klasių mokiniai

 

1. Kiek Tautos atstovų sudaro Lietuvos Respublikos Seimą?

a) 91

b) 101

c) 141         

d) 151

 

2. Konstitucija skelbia, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Kokia vaikų pareiga įrašyta 1992 m. Konstitucijoje?

a) Pareiga – gerai mokytis ir tausoti šeimos turtą;

b) pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą;

c) pareiga – klausyti tėvų ir puoselėti šeimos tradicijas;

d) pareiga – padėti visiems šeimos nariams, siekiant šeimos gerovės.

 

3. Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. 1992 m. spalio 25 d. Konstitucija buvo priimta:

a) referendumu;

b) Seime;

c) tvirtino Respublikos Prezidentas;

d) Aukščiausioje taryboje.

 

4. Seimas kasmet renkasi į dvi eilines sesijas. Kokios tai sesijos?

a) Pavasario ir vasaros;

b) vasaros ir rudens;

c) pavasario ir rudens;

d) rudens ir žiemos.

 

5. Ar Lietuvos Respublikos teisėjais gali būti kitų valstybių piliečiai?

a) Taip

b) Ne

 

6. Kas pagal LR Konstituciją kviečia naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį?

a) Respublikos Prezidentas;

b) Ministras Pirmininkas;

c) Seimo Pirmininkas;

d) vyriausias išrinktas Seimo.

 

7. Kokio amžiaus LR piliečiams yra suteikiama rinkimų teisė?

a) nuo 16 metų;

b) nuo 18 metų;

c) nuo 20 metų;

d) nuo 21 metų.

 

8. Koks dokumentas ar institucija Lietuvos Respublikoje riboja valdžios galias?

a) Prezidentas;

b) Konstitucija;

c) Prokuratūra.

d) Seimas.

 

9. Kokia institucija Lietuvoje vykdo teisingumą?

a) Teismai;

b) Seimas;

c) Vyriausybė;

d) Prokuratūra.

 

10. Ar gali Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime būti persekiojamas?

a) Taip

b) Ne

 

11. Kas vadovauja Seimo posėdžiams?

a) Seimo pirmininkas arba jo pavaduotojai;

b) Ministras pirmininkas arba ministrai;

c) Respublikos Prezidentas arba jo patarėjai;

d) valdančios partijos pirmininkas arba jo

 

12. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo nariai ir teisėjai duoda priesaiką. Ant kokios knygos priesaikos metu jie laiko ranką?

a) Biblijos;

b) LR Konstitucijos;

c) Metrikos;

d) Lietuvos.

 

13. Kas sudaro Lietuvos Respublikos vyriausybę?

a)   Ministras Pirmininkas ir ministrai;

b) Seimas ir ministerijos;

c) Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas;

d) Ministras Pirmininkas ir Seimo Pirmininkas.

 

16. Remiantis LR Konstitucijos str.41 ,,Mokslas yra privalomas asmenims iki metų”.

a) 14

b) 16 m.

c) 17 m.

d) 18 m.

 

17. Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, jeigu jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Ar Lietuvoje yra valstybinė religija ?

a) Yra

b) Nėra

 

 LR Konstitucija nustato vaikų ir tėvų santykius. Parašykite pagrindinę Konstitucijoje nurodytą vaikų pareigą tėvams. Savo atsakymą argumentuokite 3-4